Arbeidsrecht

ArbeidsrechtBel ons:  06-50730573

Mocht u geconfronteerd worden met dreigend ontslag dan kunt u voor uw vragen met ons contact opnemen. Prolan adviseert en staat u bij in een arbeidsconflict met uw werkgever en zoekt, indien mogelijk, naar een minnelijke oplossing van het geschil.

De invoering van de Wet werk en zekerheid heeft gevolgen voor flexibele arbeid, het ontslagrecht en de hoogte en duur van de WW-uitkering.

Ook voor uw vragen over bv. salaris en recht op verlof bent u bij Prolan bij het goede adres.