Aanneming van werk

Bel ons:  06-50730573

AannemingBij aanneming van werk komt de aannemer met de opdrachtgever overeen dat hij tegen een bepaalde vergoeding een klus uitvoert. Ook de verhouding tussen hoofd- en onderaannemer valt onder aanneming van werk.

Prolan is het aanspreekpunt voor particulieren en ondernemers bij vragen en geschillen over o.a. verrekening van meer- en minderwerk, de aanneemsom, stelposten, regiecontracten, (verborgen) gebreken en schades, de oplevering, schades toegebracht aan derden en de UAV.