Bestuursrecht

Bel ons:  06-50730573

U krijgt te maken met het bestuursrecht als de overheid een besluit neemt.Bestuursrecht-300x208
Voorbeeld: de gemeente verleent u een vergunning voor het bouwen van een woning.
Tegen een overheidsbesluit kan men bezwaar maken en eventueel later beroep instellen.

Voor de volgende deelgebieden van het bestuursrecht kunt u terecht bij Prolan:

  • milieuzaken (vergunningen, ontheffingen Flora- en Faunawet etc.);
  • bouwen en ruimtelijke ordening (vergunningen, bestemmingsplannen);
  • gemeentelijke en provinciale verordeningen en aanverwante regelingen (bv. de gemeentelijke APV).